Väinö V. Kilven liite vuoden 1961 sukukokouksen pöytäkirjaan

Sukututkimusseuran tutkimus, joka meillä on ollut tutkimusten lähtökohtana, on alkanut vuodesta 1723.
Meille ovat erittäin tärkeitä myös edelliset vuodet niin pitkälle kuin on suinkin mahdollista.
Maakirjojen avulla olenkin onnistunut pääsemään lähes 200 vuotta taaksepäin, s.o. vuoteen 1543.
Nämä maakirjat eivät ole maarekistereitä, joita on maassamme alettu pitää vasta vs:ta 1820 lähtien, vaan verollepanoluetteloja, jotka on tehty Vadstenan valtiopäivien Kustaa Vaasan aikana v. 1524 tekemän päätöksen nojalla. Niihin on pitäjittäin merkitty, mitä kultakin tilalta oli maaveroa maksettava ja millä perusteilla se oli tehtävä.

Suomen ensimmäinen maakirja on vuodelta 1543. Lappeen kihlakunnan on siinä Lapvesi ja Taipalsaaren nimenä Taipala. Lapveden pitäjässä on maakirjassa useita kyliä ja yhdessä niistä on verovelvollisten joukossa Per Kilpien, mutta Taipalasta on vain muutama kylä. Yhtään Kilpiä nimistä ei esiinny niissä, eikä myöskään Kilpiänsaarta.
Seuraavana vuonna, 1544 oli Taipalassa koko joukon toistakymmentä kylää, mutta Kilpiä-nimi ja Kilpiänsaari puuttuvat. Vuoden 1546 maakirjassa oli Taipalan pitäjässä jo mainittuna Kyläniemen, Vitsain, Märkäiän ja Niemisten kylät sekä Kattilussaari, jossa oli kaksi Kilpiä-nimistä verovelvollista. Kilpiä nimi oli aivan selvästi ja virheettömästi kirjoitettu. Kilpiänsaarta ei mainittu, mutta on luultavaa, että se oli osa Kattilussaaresta ja että mainitut Kilpiä-nimiset henkilöt asuivat siellä. On myös mahdollista, että Kilpiänsaaressa ei siloin vielä ollut asukkaita ja että sitä ei tämän vuoksi mainittu Maakirjassa.
Kattilussaaren Kilpiät olivat myös vuosien 1547 ja 1548 Maakirjoissa. Viimeksimainitussa oli myös Lapveden pitäjässä verovelvollinen Kilpiä. On ilmeistä, että ensimmäiset verollepanoluettelot ovat olleet hataria, ainakin siinä suhteessa, että pitäjien rajat eivät aina olleet samat. Niinpä esim. Kattilussaari, jota v.v. 1546-48 verotettiin Taipalan pitäjän kohdalla, oli v. v. 1551-1552 Lapveden pitäjän veroluettelossa. Merkille pantavaa on, ettei Lapveden veroluettelossa Kattilussaaren kohdalla ollut yhtään Kilpiä-nimistä niinkuin oli silloin kun se oli Taipalan veroluettelossa. Mutta Lapveden veroluettelossa oli v.1551 Haukilahden kohdalla kaksi Kilpiä-nimistä verovelvollista, jotka esiintyvät useina vuosina sen jälkeen. Kun Haukilahti nyt kuuluu Joutsenoon, näyttää siltä, että Joutsenon Kilpiät jo silloin viljelivät maata Joutsenossa.
Muuten mainittakoon, että Taipalsaari esiintyy vanhoissa asiakirjoissa nimillä Taipala, Taipal, Taipall, Taipale ja Taiplasaari. Taipia käsitti nykyisen Taipalsaaren lisäksi Lemin, Savitaipaleen ja Suomenniemen. Kilpiänsaaren suhteen ei ole paljon uutta selvinnyt. Kihlakunnanoikeuden pöytäkirjoissa esiintyy 1700-luvun alkupuolella Kilbiensaari by. Vanhin Suomessa oleva kartta Saimaan seuduilta on 1700-luvulta ja se on venäjän kielinen. Siinä on Kilpiänsaaren nimenä Kiltjain sari.